INFORMACIÓ DELS GRUPS:

Comença a ballar!

De P3 a P5

Desenvolupament motriu, intel·lectual i afectiu mitjançant diversos contes gimnàstics.

Mostra sessió: COMENÇA A BALLAR!

L’estimulació de la psicomotricitat en edats primerenques va estretament relacionada en el desenvolupament del seu intel·lecte. Els principals objectius són:

  • Ajudar al nen a conèixer el seu propi cos i les seves possibilitats d’acció, amb ell i el seu entorn.
  • Augmentar el seu potencial en els següents aspectes: físic, intel·lectual i afectiu.
  • Millorar el seu autocontrol i les seves relacions interpersonals i amb el medi.
  • Col·laborar en l’educació de nens amb problemes d’aprenentatge o de relació, entre d’altres.

Iniciació 1

De P5 (segons grup) a 3er EP

Ampliació del desenvolupament motriu mitjançant habilitats gimnàstiques, físiques i expressives.

Mostra sessió: INICIACIÓ 1

Durant aquest primers anys de pràctica a la disciplina de Gimnàstica Rítmica, els/les gimnastes s’enriquiran d’un aprenentatge global i molt educatiu on no només aprendran tècniques concretes de l’esport, sinó diversió, disciplina, hàbits saludables, … per tal de fer de les nostres petites gimnastes unes grans persones mitjançant una formació integral.

Iniciació 2

3er EP endavant (2 grups per edat)

Aprofundiment de les habilitats gimnàstiques mitjançant diversos mètodes d’entrenament. Possibilitat de realitzar competicions de caire escolar.

Mostra sessió: INICIACIÓ 2

Els beneficis que aporta la iniciació esportiva i en aquest cas la gimnàstica rítmica són:
– El desenvolupament multilateral i harmònic.
– L’enfortiment de la salut.
– El domini de la tècnica i la tàctica.
– El desenvolupament de les qualitats físiques, morals i volutives, entre d’altres.

Grups d’accés per selecció

A partir de 1r EP.

Grup de gimnastes, seleccionat prèviament, amb unes aptituds clares per la pràctica d’aquest esport.
Ampliació dels requisits, horaris, continguts i exigència per poder optar a la competició.
Grup de gimnastes que s’iniciaran en competicions de més exigència i és per això que la seva preparació ha de ser més elevada.
Es realitza un treball amb exigència tot pel gust per l’esport i la pràctica gimnàstica, cercant, en tot moment, una actitud positiva vers l’entrenament.

GRUPS D’ENTRENAMENT DEL CLUB:

CEM ESTACIÓ DEL NORD (Carrer Nàpols, 42)

INS PAU CLARIS (Carrer Almogàvers, 7)

ESCOLA POETA FOIX (C/ de Balmes, 298)

ESCOLA ARENAL DE LLEVANT (Carrer de Bac de Roda, 33)

ESCOLA ANTONI BRUSI (Carrer de Sardenya, 27)

INSTITUT ESCOLA SICILIA (C/Sicilia 249)

ESCOLA SANT MARTÍ (C/Sant Joan de Malta 130)

ESCOLA VORAMAR (C/ de Ramon Turró, 130)

ESCOLA LA MAR BELLA (Plaça de Sant Bernat Calbó, 2)

ESCOLA MONTSERRAT SANT JUST (Avinguda Generalitat de Catalunya, 10)

ESCOLA MONTSENY SANT JUST (Av. Camp Roig, 12)